Cseri Ügyvédi Iroda
 


Szakterület

Adójog

 • képviselet adóigazgatási eljárásokban és adóperekben
 • felkészülés ÁFA ellenőrzésre és vagyonosodási vizsgálatra
 • társaságok adójogi átvilágítása
 • szerződések és más jogügyletek adójogi elemzése
 • adótervezés, adótanácsadás

Társasági jog

 • gazdasági társaságok (kkt, bt, kft, zrt) és társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok, stb.) teljeskörű alapítása adójogi tanácsadással
 • társasági szerződések, alapszabályok módosítása
 • átalakulás, egyesülés, szétválás pénzügyi megtervezése és cégjogi megvalósítása
 • végelszámolás megindítása és lefolytatása
 • felszámolási eljárás megindítása, az eljárás során képviselet

Szerződések joga

 • tipikus és atipikus szerződések, okiratok szerkesztése, véleményezése, különös tekintettel adójogi és számviteli szempontból
 • földhivatali eljárásban képviselet

Követelések behajtása, peres képviselet

 • tanácsadás követelések érvényesítésével, elkerülésével kapcsolatban
 • peren kívüli egyeztetések lebonyolítása
 • fizetési meghagyás kibocsáttatása
 • peres eljárásban képviselet

Büntetőjog

 • adójogi, gazdasági jogi tevékenységhez kapcsolódóan elsősorban gazdasági bűncselekmények (adócsalás, csalás, számviteli fegyelem megsértése, csődbűntett) terén jogi tanácsadás, hatóságok, bíróságok előtti képviselet

Cseribook